Hírek


Vissza a hírek kezdőoldalára

Bérbeadáshoz kell-e energiatanúsítvány?


2016. január 1-ét követően minden, olyan ingatlan bérbeadása esetén szükséges energetikai tanúsítvány, amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására. 2015. december 31-e előtt ez önkéntes volt.

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

  1. § (3) Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén kötelező energetikai tanúsítvány.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

 

1993. évi LXXVIII. törvény - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról:

11/A. § (1) A bérbeadó az épületre, az abban lévő lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó, jogszabályban meghatározott energiahatékonysági tanúsítványt vagy annak másolatát a szerződés megkötését megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni, és azt a szerződés megkötésével egyidejűleg az új bérlő részére átadni.

(2) Az új bérlő a bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával ismeri el az energiahatékonysági tanúsítvány (1) bekezdés szerinti

   a) bemutatását annak megtekintésekor,

   b) átvételét a szerződés megkötésekor.

(3) Ha a bérbeadásra kínálás médiában megjelenő kereskedelmi közlemény alapján történik, a bérbeadónak gondoskodnia kell a rendelkezésre álló energiahatékonysági tanúsítványban feltüntetett energiahatékonyság-mutató kereskedelmi közleményben történő közzétételéről is.