Hírek


Vissza a hírek kezdőoldalára

2016 előtt készült a tanúsítványom. Érvényes még?


 

Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Tájékoztatója:

3.4. A már meglévő tanúsítványok további felhasználása:

A  már  meglévő tanúsítványok  2016.  január  1-jétől  nem  használhatók  fel  további tranzakciókhoz változatlanul.  A  korábban  készült  tanúsítványok  alapján  a  tanúsítvány nyilvántartó  rendszer  egy  pótlap  kiállításával  új  tanúsítványt  generál,   ezt   kell   a továbbiakban  használni. A  tulajdonosok  az  új  besorolásukról  a  tanúsítási  rendszerben tájékozódhatnak: https://www.e-epites.hu/entan/
Itt igényelhető a kiállított pótlap, ami a korábban készült tanúsítvánnyal együtt érvényes. Az érvényességi ideje a korábbi tanúsítvány kiállítási idejétől számított 10 év.

A tulajdonos, vagy a tanúsítvány eredeti megrendelője 2016. március 1-től kérheti az összefoglaló pótlap kiállítását díjmentesen, elektronikusan az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A kiállított pótlap az eredeti tanúsítvánnyal együtt érvényes.

 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.317365

http://www.e-epites.hu/3702

 

Addig, amíg nem készül el a pótlap a 176/2008 korm. rendelet alábbi pontja lép életbe:

8. § (2) Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.

(Ez alól a szabály alól ad "felmentést" a 11. § (3) szerinti pótlap)

Ez azt jelenti, hogy a tanúsítónak az új tanúsítványt kell sajnos kiállítania ha március 1 előtt történik az adásvétel. (lehet, hogy előbb kész lesznek a pótlapok)

 

Forrás: MTI

 

 

 

 

 

 

2016. március 1-jéig az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) üzemeltetője a korábban kiállított tanúsítványokat köteles számítógépes algoritmusok segítségével átszámolni és a 2016. január 1-jén hatályba lépő követelményszintnek megfelelő új energetikai minőség szerinti besorolással ellátni. Az új besorolásról az OÉNY összefoglaló pótlapot állít ki, ami a 2016 január 1-je előtt készült összefoglaló lappal és alátámasztó munkarésszel együtt érvényes az eredeti tanúsítvány kibocsátásától számított 10 éven belül.

2016. március 1-je után az épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosa vagy a korábbi tanúsítvány megrendelője elektronikus formában, díjmentesen igényelheti az új besorolást tartalmazó összefoglaló pótlapot az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól.