Hírek


Vissza a hírek kezdőoldalára

Nem kaptam tanúsítványt a lakásomhoz, mit tegyek?


Egy megtörtént eset:

Ügyfelünk lakást vett másfél évvel ezelőtt amihez nem kapott energetikai tanúsítványt. Mivel nem volt tisztában azzal, hogy 2012 január 1. óta kötelező energetikai tanúsítvány így nem is tette szóvá sem az eladónál sem az ügyvédnél.

Azonban egy év után váratlanul el kellett adni az ingatlanát, de az energetikai tanúsítvány használata addigra szokás lett, bekerült az ingatlan adásvétel gyakorlatába, így az ügyvéd kérte. Ebben az esetben mivel a lakásra még nem készült tanúsítvány, a költség a rá hárult.  

A tanúsítás elmulasztása szabálysértési vétségnek minősül. Aki a jogszabályban előírt bejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az eset vége egy hosszú bírósági procedúra, amely során a vevő bebizonyította kárigényét, de minden résztvevőnek hosszadalmas, kellemetlen tortúra.

 

Kerüljük el ezt, vevőként ismerjük meg a jogainkat és kérjük a tanúsítványt és válasszunk az adásvételhez felkészült, tapasztalt ügyvédet.

 

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes.  Abban az esetben aki most vásárolt ingatlant kapnia kell az eladótól egy hiteles példányt. Ha később, akár 8 év múlva el akarja adni neki nem kell újra kifizetnie az energetikai tanúsítvány költségét.  Abban az esetben, ha azóta történt energetikai felújítás, a tanúsítványt készítő mérnöktől egy ún. "aktualizálást" kell kérni, amelyben felvezeti a változást és ennek megfelelően újraszámolja. Az aktualizálás a tanúsító díj 30-40 %-a a gyakorlatban.   

 

Az ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzője köteles a jogszabályban meghatározott előírásokat betartani. A szerződésnek a 176/2008. (VI.30.) korm. rendelet alapján rendelkezni kell arról, hogy szükséges-e tanúsítványt készíteni az adott ingatlanra vonatkozóan és amennyiben szükséges, akkor a szerződésnek tartalmaznia kell az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltöltött tanúsítvány azonosító kódját. Amennyiben az ellenjegyző a jogszabályokat nem tartja be fegyelmi vétséget követ el, és ebben az esetben fegyelmi büntetés szabható ki rá az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény alapján.

 

Az alábbi esetekben kötelező energetikai tanúsítvány:

- új épület építése esetén

- meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása  vagy bérbeadása esetén

250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén